Διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Φαέθων αποτελείται από τους.

Πρόεδρος Ιάκωβος Λεβέντης                 τηλ 6932000222

Αντιπρόεδρος Τσαμπίκος Γιασιράνης     τηλ 6937090705

Γραμματέας Χρήστος Καλιόζης               τηλ 6981210925

Ταμίας Βασιλική Παπαδημητρίου            τηλ 6945722126

Μέλος Γεώργιος Παγκάς                          τηλ 6934945500

Εξελεκτική επιτροπή Μανώλης Γέροντας. Νικόλαος Ψαράς